Så installerar du Wind-box

Att installera Wind-Box är gjort på några få minuter. Stickkontakten ansluts till jordad 230 Volt nätuttag som är avsäkrat med 10 A trög säkring. Placera Wind-Box på plant underlag ca. 3 meter från fönstret eller dörren som skall utgöra luftintag. 

Tänk på att Wind-Box inte får användas i miljöer med explosiva gaser eller eldfarligt damm. Om Wind-Box användes från det att arbetet påbörjats kan det inte heller uppkomma några farliga koncentrationer. Genom möjligheten att skapa ett övertryck i det berörda rummet tillförs rummet hela tiden frisk luft och den belastade luften ventileras bort. 

 

 

Steg för steg

1. Starta med att packa upp slangarna ur väskan.

2. Sätt fast den grövre insugsslangen med snabbfästet i fönstret och fönsterkarmen.

3. Fäst den grövre insugsslangen i anslutningen på långsidan.

4. Fäst den smalare utblåsslangen i anslutningen på maskinens kortsida och placera utloppet där friskluften gör mest nytta. 

5. Starta på fläktsteg 2.

6. Efterjustera tätningsstrumpan så att den sluter tätt.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.