Avfukta med Windbox

Vintertid ger Wind-Box en uttorkande effekt genom att den kalla uteluften innehåller väsentligt mindre mängd vattenånga. Vid lufttemperatur -10 oC och 90 % RF innehåller luften 1,2 g vattenånga per kg luft eller 1,44 g/m³ luft. 

När uteluften passerar Wind-Box värms den upp till t.ex. +20 oC och innehåller då samma mängd vattenånga men med bara 13 % RF d.v.s den är varm och torr. 
Om rumstemperaturen är +20 oC och 90 % RF innehåller luften 13,1 g/kg eller 15,72 g/m³. 

Den "undermättade" och förvärmda uteluften tar upp vattenångan i rumsluften och skapar på så sätt en effektiv uttorkning. Wind-Box suger bort lika mycket luft som den tillför rummet och den "fuktmättade" luften förs ur byggnaden. I och med att rumsluften ständigt fylls på med varm och torr luft stimuleras avdunstningen från materialet i rummet och färgen, limmet torkar snabbt. 

Om förutsättningarna är enligt texten ovan är den teoretiska avfuktningskapaciteten för Wind-Box hela 78,8 l/dygn. 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.